GWB2024 PIRAEUS

University of Piraeus

Contact

Prof. Fani Sakellariadou

Venue

21 Grigoriou Lampraki

Pireas185 33

Greece

Time

Summary

Tour at the lab & discussion -refreshments