2024 IUPAC Global Women's Breakfast-Changchun, China

Women in Chemistry Committee, Chinese Chemical Society

Contact

Prof. Yulan Chen

Venue

Xiuzheng Rd

Chang Chun Shi, Ji Lin Sheng 130012

China

Time