Svetové raňajky žien v Bratislave

Contact

Ms. Denisa Vargová

Venue

Prírodovedecká fakulta UK, Ilkovičova 6

Bratislava 4, Slovakia 84215

Slovakia

Time

Summary

Vedci z celého sveta sa zúčastňujú IUPAC 2020 Global Women’s Breakfast (GWB2020). Táto celosvetová akcia sa bude konať v jeden deň, 12. februára 2020, deň po Medzinárodnom dni žien a dievčat vo vede.
Zmyslom GWB2020 je vytvoriť fungujúcu sieť, kde sa ženy v chemických a príbuzných vedách môžu spojiť zmysluplným spôsobom a podporiť sa navzájom v profesionálnych cieľoch.
Témou GWB2020 je “Budovanie väzieb na vytváranie budúcich lídrov” so zameraním na vývoj líderstva.
Témy:
-Networking – ako pripeje k budovaniu kariéry
-Tipy ako postupovať v kariére
-Efektívne vytváranie komunikačných schopností
-Panelová diskusia – aké sú výzvy, ktorým čelia ženy vo vede (na Slovensku aj v zahraničí)